app.dts
app.dts
app.dts
app.dts

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY

Dzięki licznym projektom zrealizowanym na przestrzeni ponad 20 lat bardzo dobrze znamy specyfikę i wymagania różnych obiektów oraz infrastruktury krytycznej.

Obiekty handlowe

Rozwiązania security dla obiektów handlowych obejmują zintegrowane środki mające na celu ochronę personelu, klientów oraz mienia. Systemy te skupiają się na zapobieganiu kradzieżom, zagrożeniom bezpieczeństwa i ewentualnym stratom finansowym. Do najważniejszych rozwiązań należą monitoring wideo, systemy alarmowe, kontrola dostępu, zabezpieczenia przed pożarem. Współdziałanie tych elementów tworzy kompleksowy system bezpieczeństwa, który chroni obiekt handlowy przed różnorodnymi zagrożeniami.

Obiekty handlowe

Budynki deweloperskie / mieszkalnictwo

Rozwiązania bezpieczeństwa dla branży mieszkalnej, w tym apartamentowców, bloków i budynków deweloperskich, obejmują kompleksowe podejście mające na celu zabezpieczenie mieszkańców oraz ich mienia. Wdrożenie systemów monitoringu wizyjnego, zarządzania dostępem, wideodomofonów, systemów przeciwpożarowych oraz oddymiania pozwala na skuteczną ochronę.

Budynki deweloperskie / mieszkalnictwo

Obiekty logistyczne

Na obiektach logistycznych, szczególnie w magazynach, zastosowanie rozwiązań security jest kluczowe dla efektywnego zarządzania operacjami i ochrony cennego mienia. Systemy monitoringu wideo obejmujące obszary załadunku, rozładunku oraz składowania towarów pozwalają na bieżącą wizualizację i śledzenie wszelkich działań. Kontrola dostępu z wykorzystaniem technologii biometrycznych czy kart magnetycznych minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do magazynu. Dodatkowo, systemy alarmowe zapewniają natychmiastowe powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach, a zabezpieczenia przeciwwłamaniowe chronią przed kradzieżami. Integracja tych rozwiązań z systemami zarządzania magazynem umożliwia skuteczną ochronę towarów oraz optymalne zarządzanie logistyką, przyczyniając się do płynności działania i zwiększenia efektywności operacyjnej.

Obiekty logistyczne

Więziennictwo / straż graniczna / wojsko

W sektorach takich jak więziennictwo, straż graniczna i wojsko rozwiązania security są kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ochrony interesów narodowych. Skomplikowane systemy monitoringu wideo, ochrony obwodowej, kontroli dostępu i identyfikacji biometrycznej są niezbędne dla skutecznego nadzoru nad więźniami, kontrolowania granic i zabezpieczania strategicznych obiektów wojskowych. Dodatkowo, zaawansowane technologie alarmowe, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe i systemy detekcji pożaru stanowią kluczowe środki zaradcze w sytuacjach awaryjnych. Te rozwiązania odgrywają fundamentalną rolę w utrzymaniu porządku publicznego, ochronie terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, co podkreśla ich strategiczne znaczenie dla społeczeństwa i państwa.

Więziennictwo / straż graniczna / wojsko

Obiekty produkcyjne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom  oraz ochrony mienia na obiektach produkcyjnych instalowane są systemy zabezpieczeń, takie jak telewizja dozorowa, systemy alarmowe, systemy sygnalizacji pożaru i systemy oddymiania. Ponadto z uwagi na hałas generowany przez maszyny na liniach produkcyjnych potrzebne są także systemy nagłośnieniowe, które nie tylko pełnią funkcję alarmową, ale także mogą być wykorzystywane do komunikacji. Dodatkowo systemy rejestracji czasu pracy przyczyniają się do skrupulatnego monitorowania obecności pracowników, co jest istotne dla zarządzania zasobami ludzkimi oraz utrzymania odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Integracja tych rozwiązań pozwala na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i operacjami w obiektach produkcyjnych, wspierając efektywność oraz jakość pracy.

Obiekty produkcyjne

Obiekty widowiskowo-sportowe

W obiektach widowiskowo-sportowych, gdzie zgromadzenie dużych grup ludzi jest powszechne, rozwiązania security odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynności przebiegu wydarzeń oraz bezpieczeństwa uczestników. Systemy monitoringu wideo obejmujące widownie, wejścia i obszary publiczne umożliwiają ciągłe śledzenie sytuacji. Kontrola dostępu z wykorzystaniem biletów elektronicznych minimalizuje ryzyko nieuprawnionego wstępu. Dodatkowo, systemy alarmowe, takie jak detektory metalu czy kamery termowizyjne, służą do szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia. Zastosowanie rozwiązań audio, takich jak systemy nagłośnieniowe, wspomagają zarządzanie tłumem, komunikację oraz reagowanie na sytuacje awaryjne. Współpraca tych elementów pozwala na organizację i czuwanie nad przebiegiem imprez masowych organizowanych na takich obiektach.

Obiekty widowiskowo-sportowe

Infrastruktura krytyczna

Na obiektach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie, szpitale, lotniska czy porty należy zadbać o pełne bezpieczeństwo oraz zapewnić ciągłość i płynność działania, dlatego zapewnienie nieprzerwanej ochrony jest możliwe poprzez integrację ze sobą wielu systemów zabezpieczeń.

Infrastruktura krytyczna

Oferujemy tylko sprawdzone marki i produkty

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę dostarczania elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Bosch Bosch
Dahua Dahua
Ganz Security Ganz Security
Ganz Cortrol Ganz Cortrol
Pulsar Pulsar
Roger Roger
Satel Satel
AFG AFG
Assa Abloy Assa Abloy
Cias Cias
Europower Europower
Merawex Merawex
Scot Scot
W2 W2
D+H D+H
Came Came
Monacor Monacor
Vidos Vidos
Abaxo Abaxo
Aco Aco
Acumax Acumax
Alarmtec Alarmtec
Alarmtech Alarmtech
Atte Power Atte Power
Bira Bira
Commax Commax
Computar Computar
Comwei Comwei
Ever Ever
Ewimar Ewimar
Gorke Gorke
Kabe Kabe
Mean Well Mean Well
Ropam Ropam
Seagate Seagate
Selena Selena
Ubiquiti Ubiquiti