NEWSLETTER
Pozostaw swój adres e-mail, a będziemy na bieżąco powiadamiać Cię o ważnych informacjach i promocjach. Zapisz się


Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

OPIS SYSTEMU

System sygnalizacji pożaru to system bezpieczeństwa, którego zadaniem jest wykrywanie i powiadamianie o pożarze w budynku. Jego celem nadrzędnym jest więc ochrona życia i mienia. Cel ten realizowany jest za pomocą poszczególnych elementów, które wraz z centralą pożarową tworzą całość systemu. Szybka detekcja i powiadomienie ma kluczowe znaczenie dla sprawnej ewakuacji, powiadomienia PSP a przez to do zniwelowania skutków pożaru.

OFEROWANE MARKI

Bosch EMU W2

ZASTOSOWANIE

Elementy systemu

  1. Centrala systemu sygnalizacji pożaru – urządzenie zarządzające poszczególnymi elementami detekcyjnymi, wykonawczymi i monitorującymi systemu. Centrala odpowiada za przetwarzanie odbieranych z elementów detekcyjnych (typu czujka, rop) sygnałów i przekształcania ich w celu powiadomienia o zagrożeniu i realizowania zaprogramowanych zadań ( poprzez elementy wykonawcze).
  2. Czujki – elementy detekcyjne, które odpowiadają za wykrywanie produktów spalania takich jak dym, ciepło, promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie podczerwieni i ultrafioletu. Wyróżniamy wile rodzajów czujek, m.in. czujki punktowe, czujki liniowe, czujki światłowodowe, czujki dymu, ciepła, chemiczne, zasysające, itp.
  3. Ręczne Ostrzegacze Pożarowe – urządzenie do ręcznego wyzwolenia alarmu pożarowego.
  4. Moduły – elementy odpowiadające za realizowane sterowań zaprogramowanych w centrali pożarowej ( przekazywanie informacji do urządzeń wykonawczych), jak również za monitoring stanu urządzeń wykonawczych.
  5. Sygnalizatory – urządzenia odpowiadające za sygnalizację akustyczną ( lub optyczno-akustyczną) informującą o zagrożeniu pożarowym, które wystąpiło w budynku

Zasady działania systemu

Wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożarunastępuje poprzez detekcję dymu, ciepła i innych produktów spalania przez czujkę pożarową jak również przez wyzwolenie alarmu poprzez ręczny ostrzegacz pożarowy (przycisk ROP). Całością systemu zarządza centrala systemu sygnalizacji pożaru. Wykrycie pożaru powoduje powiadomienie o zagrożeniu użytkowników, a przez to przyspiesza i usprawnia ewakuację ludzi przebywających w budynku. Powiadomienie użytkowników może być realizowane poprzez sygnalizatory lub przekazanie informacji do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (jeśli występuje w budynku), powiadomienie do PSP może być realizowane poprzez wysłanie informacji do urządzenia transmisji alarm (jeśli występuje połączenie z PSP). System sygnalizacji pożaru może współpracować z wieloma systemami bezpieczeństwa na obiekcie, przez co wspólnie realizowany jest scenariusz pożarowy- np. uruchomienie DSO, oddymiania klatek schodowych, instalacji tryskaczowych, zwolnienia KD na drogach ewakuacyjnych, itp.

KORZYŚCI I ADRESACI

PODSTAWOWE KORZYŚCI

  1. Ochrona życia ludzkiego– szybka informacja o zagrożeniu, dzięki temu sprawna ewakuacja
  2. Ochrona mienia i niwelowanie skutków pożarów
  3. Spełnienie wymogów prawa
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów ubezpieczenia

ADRESACI SYSTEMU

System sygnalizacji pożaru można montować we wszystkich miejscach, w których ma znaczenie szybka detekcja i powiadomienie o zagrożeniu pożarowym, czyli wszędzie tam, gdzie przybywają ludzie, bądź ważna jest ochrona mienia. Dzisiejsze systemy dostosowywane są wielkością i możliwościami do potrzeb klienta, więc mogą być zarówno do małych budynków, jak również do wielkogabarytowych komercyjnych i niekomercyjnych budowli.

Podstawa prawna do stosowania systemów sygnalizacji pożaru:

  • Rozporządzenie MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

ZAUFALI NAM

Hotel Arłamów
Targi Lublin
PKP
GOSTiR Rzgów
Sieć sklepów Stokrotka
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Tradis sp. z o.o.
Optronik Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

#

Odkryj przyszłość edukacji z Dahua DeepHub!

Dahua DeepHub: Rewolucja w Edukacji

W świecie edukacji, gdzie technologia i innowacje stają się kluczowymi elementami, Dahua Technology prezentuje Dahua DeepHub - serię inteligentnych tablic interaktywnych, które zmieniają sposób, w jaki uczymy i uczy my się. DeepHub oferuje szeroki zakres możliwości – wykłady,  seminaria po edukację online i udostępnianie zasobów, dostosowując się do różnych scenariuszy nauczania. Nowe tablice interaktywne zapewniają nieskończone możliwości.

2024-01-30

CZYTAJ WIĘCEJ