app.dts
app.dts
app.dts
app.dts

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP lub też sygnalizacja alarmowa pożaru (SAP) to zestaw elementów zbudowany z jednostki centralnej oraz czujek, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, a także ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

System sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP lub też sygnalizacja alarmowa pożaru (SAP) to zestaw elementów zbudowany z jednostki centralnej oraz czujek, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, a także ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala odbiera i analizuje sygnały wysyłane przez czujki. W przypadku wykrycia na obiekcie zagrożenia pożarowego wysyła taką informację do sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, które alarmują o zdarzeniu. Dodatkowym, równie ważnym komponentem całego systemu są ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), które umożliwiają manualne powiadomienie o wystąpieniu niebezpieczeństwa. W zależności od skonfigurowania jednostki centralnej alarm o pożarze kierowany może być do właściciela lub zarządcy budynku, ale także do podległej terytorialnie jednostki Straży Pożarnej. Systemy alarmu pożaru możemy najczęściej spotkać w obiektach, w których występują duże skupiska ludzi lub na ich terenie znajdują się wartościowe dobra materialne, dlatego to właściciele i zarządcy są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia.

Montaż wszystkich podzespołów powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami z serii PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09E. Projekt powinien być wykony zgodnie z zaleceniami, które można znaleźć w aktualnym wydaniu Wytycznych Projektowania Instalacji Pożarowej SITP WP-02:2021 wydanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w 2021. Stanowią one zbiór zasad wiedzy technicznej.

 

Projektowanie i wykonanie instalacji SSP powinno być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych, a dopuszczenie do użytkowania musi być poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich testów i prób, potwierdzających prawidłowość działania wszystkich komponentów. Odbiorem zamontowanego systemu na obiekcie zajmuje się podlegająca terytorialnie jednostka Straży Pożarnej, a dokładniej funkcjonariusze z pionów kontrolno-rozpoznawczych.

 

W naszej ofercie posiadamy urządzenia marki Bosch, które wchodzą w skład systemu sygnalizaji pożaru. Centrale serii Avenar 2000 oraz 8000 posiadają intuicyjny interfejs oparty na 7-calowym ekranie dotykowym oraz panelu nowoczesnych wskaźników LED sygnalizujących stan pracy systemu. Zintegrowany czteroportowy switch Ethernet 10 Mbit / 1000 Mbit  umożliwia bezpośrednie połączenie z systemem wizualizacji i zarządzania, Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym oraz usługami zdalnymi. Centrale Avenar posiadają nową platformę sprzętową i programową w porównaniu do central serii FPA, jednak zachowują pełną kompatybilność wsteczną. Elementem głównym jest moduł kontrolera centrali, wyposażony między innym  w moduł  procesora głównego oraz wcześniej wspomniane elementy – switch oraz dotykowy ekran.

Elementy te są zainstalowane w górnej części urządzenia. Moduły centrali występują w zamkniętych obudowach, odpornych na wyładowania elektrostatyczne. Instalowane są w szynach przyłączeniowych, które zapewniają magistralę komunikacyjną centrali oraz zasilanie. Moduły instaluje się w dowolnym slocie centrali, co gwarantuje swobodną rozbudowę systemu oraz ogranicza jej koszty. Układ zasilania stanowi uchwyt wraz z zasilaczem sieciowym oraz co najmniej jedna para akumulatorów. Zasilanie monitoruje moduł kontroli akumulatorów BCM, który zarządza jednocześnie maksymalnie 4 akumulatorami. Oprócz centrali kolejnymi komponentami tworzącymi SSP są czujniki dymu, które używane są do wykrywania obecności dymu, który może wskazywać na wystąpienie pożaru, czujników ciepła, które monitorują temperaturę w pomieszczeniach i służą do wykrywania szybkich skoków temperatury oraz czujników płomienia, które poprzez wykorzystanie różnych technologii, takich jak fotokomórki, termopara lub analiza widma wykrywają charakterystyczne wzorce emisji świetlnej związane z pojawieniem się płomieni. Kolejne elementy SAP to sygnalizatory dźwiękowe, takie jak głośniki alarmowe lub syreny, generują głośne dźwięki, aby poinformować ludzi w budynku o wystąpieniu pożaru, sygnalizatory wizualne, takie jak migające światła lub oznaczenia ewakuacyjne, dostarczają widoczne sygnały ostrzegawcze oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, które służą do powiadamiania o wystąpieniu zagrożenia.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Inżynierami Sprzedaży.

Umów się na bezpłatną konsultację

Administratorem Twoich danych osobowych jest DTS SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000336083; NIP: 9462319404; REGON: 432286140, która przetwarza podane powyżej dane osobowe w celu odpowiedzi na kontakt lub postawione pytanie. Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

Oferujemy tylko sprawdzone marki

Bosch Bosch
W2 W2

Dowiedz się więcej o pozostałych systemach z naszej oferty:

Telewizja Dozorowa

Telewizja dozorowa, znana również pod nazwą systemu CCTV, systemu wizyjnego lub też potocznie monitoringu to technologia, która stanowi nieodłączny element nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających różne obiekty. Współczesne telewizyjne systemy dozorowe działają w oparciu o transmisję danych w sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

Systemy Alarmowe

Systemy sygnalizacji włamania i napadu lub też systemy alarmowe zapewniają kompleksowe zabezpieczenie, są skutecznym środkiem zapobiegawczym i ostrzegawczym, pozwalając na szybką reakcję w przypadku potencjalnego zagrożenia.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze Systemy Nagłośnieniowe

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze i systemy nagłośnieniowe zapewniają skuteczne komunikaty dźwiękowe dla bezpieczeństwa i informacji.

Kontrola Dostępu

Kontrola dostępu zapewnia skuteczną ochronę i zarządzanie dostępem do budynków, pomieszczeń oraz obszarów o ograniczonym wstępie. Pozwala precyzyjne kontrolować, monitorować i rejestrować ruch osób wewnątrz obiektu.

Wideodomofony i Domofony

Wideodomofony i domofony są niezbędnym elementem bezpieczeństwa i wygody w każdym domu i budynku. Oferowane przez nas urządzenia zapewniają nie tylko bezpieczne otwieranie drzwi, ale również umożliwiają identyfikację i komunikację z osobą stojącą przed wejściem.

Systemy Oddymiania

Systemy oddymiania to zaawansowane rozwiązania mające na celu usuwanie dymu i gorąca z budynku w przypadku wystąpienia pożaru.

Ochrona Obwodowa

Ochrona obwodowa stanowi pierwszy punkt zabezpieczenia danej przestrzeni przed intruzami. Ten skuteczny środek ochrony jest stosowany zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby zabezpieczyć mienie, chronić ludzi i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi. Ochrona obwodowa jest niezwykle ważna w przypadku obiektów infrastruktury strategicznej.

Systemy Kongresowe

Systemy kongresowe lub systemy konferencyjne są niezastąpionym narzędziem do profesjonalnych spotkań, konferencji i wydarzeń biznesowych.

Oświetlenie Ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne to niezwykle istotny element systemu bezpieczeństwa, zaprojektowany i zainstalowany specjalnie w celu zapewnienia sprawnej, szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób z budynku w przypadku awarii zasilania lub innych nagłych sytuacji.