app.dts
app.dts
app.dts
app.dts

OCHRONA OBWODOWA

Ochrona obwodowa stanowi pierwszy punkt zabezpieczenia danej przestrzeni przed intruzami. Ten skuteczny środek ochrony jest stosowany zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby zabezpieczyć mienie, chronić ludzi i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi. Ochrona obwodowa jest niezwykle ważna w przypadku obiektów infrastruktury strategicznej.

Ochrona obwodowa stanowi pierwszy punkt zabezpieczenia danej przestrzeni przed intruzami. Ten skuteczny środek ochrony jest stosowany zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby zabezpieczyć mienie, chronić ludzi i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi. Ochrona obwodowa jest niezwykle ważna w przypadku obiektów infrastruktury strategicznej.

 

Ochrona obwodowa opiera się na tworzeniu pierścienia wokół chronionego obszaru. Obejmuje ona ogrodzenia, bariery, bramy, czujniki oraz systemy detekcji ruchu, które bazują na analizie w czasie rzeczywistym. Zaawansowane czujniki i systemy alarmowe wykrywają nieuprawnioną aktywność, taką jak próba wtargnięcia lub przekroczenie granicy, oraz automatycznie generują alarm, który informuje personel o potencjalnym zagrożeniu. Dzięki temu można podjąć odpowiednie środki zaradcze w celu powstrzymania niepożądanych działań.

Nasza oferta obejmuje produkty włoskiej firmy CIAS, które znajdują szerokie zastosowanie w sektorach: wojskowym, transportowym, rządowym, przemysłowym, mieszkaniowym, logistycznym oraz energetycznym. Wśród urządzeń oferowanych przez CIAS są:

  • Analogowe i cyfrowe bariery mikrofalowe, które tworzą wiązkę elektromagnetyczną, wykorzystując mikrofalę dużej częstotliwości, która jest wysyłana z nadajnika do odbiornika tworząc niewidzialną strefę ochrony;
  • Systemy na ogrodzenia SIOUX działają indywidualnie i generują własne sygnały wysyłane na różnych kanałach do sensora głównego, co pozwala na precyzyjne ustalenie lokalizacji intruza;
  • Czujki dopplerowskie  są stosowane jako uzupełnienie w instalacjach obwodowych w celu pokrycia martwych stref. Analizują zakłócenia wiązki i porównują je z zapisanymi w urządzeniu wzorcami;
  • Bariery podczerwieni;
  • Oprogramowanie.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Inżynierami Sprzedaży.

Umów się na bezpłatną konsultację

Administratorem Twoich danych osobowych jest DTS SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000336083; NIP: 9462319404; REGON: 432286140, która przetwarza podane powyżej dane osobowe w celu odpowiedzi na kontakt lub postawione pytanie. Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

Oferujemy tylko sprawdzone marki

Cias Cias

Dowiedz się więcej o pozostałych systemach z naszej oferty:

Guard Guard
Telewizja Dozorowa

Telewizja dozorowa, znana również pod nazwą systemu CCTV, systemu wizyjnego lub też potocznie monitoringu to technologia, która stanowi nieodłączny element nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających różne obiekty. Współczesne telewizyjne systemy dozorowe działają w oparciu o transmisję danych w sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

Guard Guard
Systemy Alarmowe

Systemy sygnalizacji włamania i napadu lub też systemy alarmowe zapewniają kompleksowe zabezpieczenie, są skutecznym środkiem zapobiegawczym i ostrzegawczym, pozwalając na szybką reakcję w przypadku potencjalnego zagrożenia.

Guard Guard
Systemy Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP lub też sygnalizacja alarmowa pożaru (SAP) to zestaw elementów zbudowany z jednostki centralnej oraz czujek, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, a także ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

Guard Guard
Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze Systemy Nagłośnieniowe

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze i systemy nagłośnieniowe zapewniają skuteczne komunikaty dźwiękowe dla bezpieczeństwa i informacji.

Guard Guard
Kontrola Dostępu

Kontrola dostępu zapewnia skuteczną ochronę i zarządzanie dostępem do budynków, pomieszczeń oraz obszarów o ograniczonym wstępie. Pozwala precyzyjne kontrolować, monitorować i rejestrować ruch osób wewnątrz obiektu.

Guard Guard
Wideodomofony i Domofony

Wideodomofony i domofony są niezbędnym elementem bezpieczeństwa i wygody w każdym domu i budynku. Oferowane przez nas urządzenia zapewniają nie tylko bezpieczne otwieranie drzwi, ale również umożliwiają identyfikację i komunikację z osobą stojącą przed wejściem.

Guard Guard
Systemy Oddymiania

Systemy oddymiania to zaawansowane rozwiązania mające na celu usuwanie dymu i gorąca z budynku w przypadku wystąpienia pożaru.

Guard Guard
Systemy Kongresowe

Systemy kongresowe lub systemy konferencyjne są niezastąpionym narzędziem do profesjonalnych spotkań, konferencji i wydarzeń biznesowych.

Guard Guard
Oświetlenie Ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne to niezwykle istotny element systemu bezpieczeństwa, zaprojektowany i zainstalowany specjalnie w celu zapewnienia sprawnej, szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób z budynku w przypadku awarii zasilania lub innych nagłych sytuacji.