NEWSLETTER
Pozostaw swój adres e-mail, a będziemy na bieżąco powiadamiać Cię o ważnych informacjach i promocjach. Zapisz się


Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

OPIS SYSTEMU

W przypadku wystąpienia pożaru w budynku, priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego oraz zapobieganie szkodom materialnym. Dym oraz toksyczne produkty spalania to w 90% przyczyna ofiar śmiertelnych w trakcie pożaru. System oddymiania i usuwania ciepła ma za zadanie umożliwić sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z budynku poprzez zapewnienie odprowadzenia dymu i ciepła, zwłaszcza na drogach ewakuacyjnych. Nadrzędnym celem stosowania tego rodzaju systemu jest więc bezpieczna ewakuacja ludzi a przez to ratowanie ich życia.

Dodatkową funkcją systemu oddymiania, niezwiązaną z pożarem, jest funkcja przewietrzania (za pomocą przycisków przewietrzania) klatki schodowej, jak również funkcja doświetlająca klatki schodowe i inne powierzchnie dzięki klapom dachowym.

OFEROWANE MARKI

AFG D+H

ZASTOSOWANIE

Elementy systemu

 1. Centralaoddymiania – centrala sterująca, zarządzająca całym systemem oddymiania i usuwania ciepła. Centrala odbiera sygnały z elementów detekcyjnych, przycisków i urządzeń zewnętrznych i po ich przetworzeniu uruchamia napędy klap dymowych i sygnalizatory. Centrala powinna zapewnić prąd niezbędny do uruchomienia urządzeń wykonawczych w trakcie pożaru, powinna również posiadać rezerwowe źródło zasilania (akumulatory)
 2. Przyciskioddymiania – ręczne przyciski, służące do uruchomienia systemu oddymiania przez użytkownika.
 3. Czujki(dymu lub ciepła) -   elementy służące do wykrycia dymu i/lub wysokiej temperatury, które powstają podczas zjawiska pożaru. Zadaniem czujki jest wykrycie pożaru i przekazanie sygnału do centrali.
 4. Siłowniki – elementy systemu, które odpowiadają za otwarcie okien lub klap dymowych w celu usuwania dymu i ciepła. Rodzaj i typ siłownika należy dobrać w zależności od wielkości okna/klapy i wymaganego kąta rozwarcia.
 5. Okna i klapy oddymiające – urządzenia, których zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła podczas pożaru. Podczas pożaru są one otwierane za pomocą napędów (siłowników) wysterowywanych przez centralę oddymiania.
 6. Elementy opcjonalne
  1. Sygnalizatory – elementy stosowane w celu sygnalizacji zadziałania systemu oddymiania, mogą występować w wersji akustycznej lub optyczno-akustycznej.
  2. Przyciski przewietrzania – elementy stosowane, gdy system oddymiania służy również do przewietrzania. Przyciski służą do otwarcia okna/klapy nie związanego z alarmem pożarowym.
  3. Centrala pogodowa/czujnik wiatru i deszczu - elementy stosowane, gdy system oddymiania służy również do przewietrzania. Zadaniem centralki pogodowej jest monitorowanie warunków atmosferycznych i zablokowanie możliwość przewietrzania podczas deszczu lub silnego wiatru

Zasady działania systemu

Wykrycie pożaru przez system oddymiania następuje poprzez detekcję dymu i/lub ciepła przez czujkę pożarową jak również przez wyzwolenie poprzez przycisk oddymiania lub urządzenie zewnętrzne. Całością systemu zarządza centrala oddymiania. Wykrycie pożaru powoduje otwarcie otworów oddymiających ( w dachu lub w fasadach budynku) za pomocą napędów elektrycznych. Dodatkowo, aby poprawić naturalny ciąg w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy doprowadzające świeże powietrze.

KORZYŚCI I ADRESACI

PODSTAWOWE KORZYŚCI

 1. Bezpieczna ewakuacja z budynku w trakcie pożaru – ochrona życia
 2. Szybsza i łatwiejsza interwencja Straży Pożarnej w budynku objętym pożarem
 3. Zmniejszenie strat materialnych
 4. Zmniejszenie ryzyka zawalenia się budynku
 5. Możliwość wykorzystania funkcji przewietrzania i doświetlenia budynków

ADRESACI SYSTEMU

Stosowanie systemów oddymiania ma na celu ratowanie życia ludzkiego w czasie pożaru przez sprawną ewakuację, oraz zapobieganie szkodom materialnym, więc można montować je w większości budynków komercyjnych ( sklepy, hale, galerie handlowe, hotele, zakłady, itp.) i nie komercyjnych ( bloki mieszkalne, urzędy, itp. ). Dodatkowo do montażu tego rodzaju systemów obligują przepisy, które określają w jakich budynkach i jakiego rodzaju systemy należy stosować.

 • Podstawa prawna do stosowania systemów oddymiania
 • Rozporządzenie MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ZAUFALI NAM

Hotel Arłamów
Targi Lublin
PKP
GOSTiR Rzgów
Sieć sklepów Stokrotka
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Tradis sp. z o.o.
Optronik Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

#

Odkryj przyszłość edukacji z Dahua DeepHub!

Dahua DeepHub: Rewolucja w Edukacji

W świecie edukacji, gdzie technologia i innowacje stają się kluczowymi elementami, Dahua Technology prezentuje Dahua DeepHub - serię inteligentnych tablic interaktywnych, które zmieniają sposób, w jaki uczymy i uczy my się. DeepHub oferuje szeroki zakres możliwości – wykłady,  seminaria po edukację online i udostępnianie zasobów, dostosowując się do różnych scenariuszy nauczania. Nowe tablice interaktywne zapewniają nieskończone możliwości.

2024-01-30

CZYTAJ WIĘCEJ