app.dts
app.dts
app.dts
app.dts

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY I SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY BOSCH PRAESENSA

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, skrótowo nazywane DSO, stanowią zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają skuteczne, efektywne i wyraźne przekazywanie komunikatów dźwiękowych w celach ostrzegawczych. Głównym celem jest informowanie ludzi o różnych sytuacjach związanych z wystąpieniem zagrożenia, takich jak pożary, alarmy, awarie czy też konieczność ewakuacji. DSO odgrywa kluczową rolę w miejscach, gdzie natychmiastowa reakcja i jasne instrukcje są niezbędne.

 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze składają się z kilku elementów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić efektywną emisję komunikatów dźwiękowych:

  1. Centrala - pełni rolę głównego urządzenia zarządzającego systemem. Odbiera sygnały alarmowe lub komunikaty z różnych źródeł, a także uruchamia odpowiednie komunikaty dźwiękowe.
  2. Wzmacniacze - odpowiedzialne są za wzmacnianie sygnałów dźwiękowych i przesyłanie ich do głośników.
  3. Głośniki - elementy, które emitują komunikaty dźwiękowe. Mogą być rozmieszczone w różnych miejscach budynku, aby zapewnić odpowiednie pokrycie przestrzeni dźwiękiem.
  4. Sygnalizatory wizualne- niektóre systemy mogą także zawierać sygnalizatory wizualne, takie jak świetlówki, którę dodatkowo ostrzegają i informują w przypadku hałasu z otoczenia oraz dają znać o konieczności ewakuacji osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu.

W wielu krajach istnieją przepisy regulujące stosowanie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Ustalają one standardy dotyczące głośności, rodzaju komunikatów czy także umiejscowienia urządzeń, aby zapewnić najwyższą skuteczność w przypadku różnych zagrożeń. W Polsce zgodnie z paragrafem 29, rozdział 6, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 midx2,

b) wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 midx2;

2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;

3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

4) szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

5) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

2. W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.

3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.”

 

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesensa, to następca wycofanego z oferty 2022 roku systemu Praesideo (po 20 latach obecności na rynku). Praesensa jako następca Praesideo gwarantuje wysoką jakość dźwięku, zarówno w przypadku muzyki, jak i komunikatów głosowych, w każdej strefie budynku. Obsługiwany jest przez intuicyjny interfejs graficzny, dostępny na ekranie dotykowym stacji wywoławczej, a także poprzez spersonalizowane oprogramowanie zainstalowane na tabletach lub komputerach. Wyróżnia się łatwością instalacji i niskim kosztem eksploatacji, oferując dotychczas nieznany poziom spokoju i bezpieczeństwa. Jako nowoczesny system, jest w pełni zintegrowany z siecią ethernet, co umożliwia proste połączenie, konfigurację i rozbudowę.

Praesensa wykorzystuje zaawansowaną łączność sieciową i inteligentny układ zasilania z wbudowanymi elementami nadmiarowymi, co przekłada się na niezwykle niski koszt eksploatacji. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla topologii centralnych, jak i rozproszonych, zapewniając kompleksową funkcjonalność i niezawodność.

 

Bosch Praesensa jest system, który doskonale dostosowuje się do zróżnicowanych i dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. Oferuje ekonomiczne i niezwykle efektywne rozwiązanie, zapewniając pełną kontrolę nad sytuacją oraz ochronę dla osób przebywających w budynku.

 

W skrócie Praesensa to:

  • Decentralizacja – oszczędność na kosztach okablowania.
  • Efektywność – mniej miejsca w szafach rack i niższe koszty utrzymania.
  • Ekologia – system wykorzystujący mniej energii.
  • Funkcjonalność – wysokie wymagania względem użyteczności.