app.dts
app.dts
app.dts
app.dts

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O ELEKTROZACZEPACH PPOŻ MARKI BIRA?

Elektrozaczep przeciwpożarowy jest elementem okucia drzwiowego, przez to musi spełniać wymagania podstawowe ze strony stolarski drzwiowej, utrzymując właściwości ognioodporne drzwi, ale również musi działać w pożądany sposób jako część elektromechaniczna kontroli dostępu i systemu sygnalizacji pożaru.

Rolą  elektrozaczepu zamontowanego na zamku głównym, w drzwiach przeciwpożarowych jest kontrola dostępu w przypadku wystąpienia pożaru. Przez określony czas musi on zachować drzwi w pozycji zamkniętej. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się ognia.

Priorytetem przy wyborze odpowiedniego elektrozaczepu PPOŻ jest pewność, że wyprodukowany produkt jest najwyższej jakości, został przetestowany i  wprowadzony do obrotu, a określone konkretnie właściwości znajdują potwierdzenie w wydanym certyfikacie.

System 1 zgodny z Rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) to jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów oceny. Elektrozaczepy przeciwpożarowe BIRA spełniają wymogi tego systemu poprzez ciągły nadzór w trakcie produkcji, ale również w procesie wprowadzania gotowego produktu do obrotu.

Zadając sobie pytanie, czy pomimo niewielu różnić w budowie i wyglądzie zamiast elektrozaczepu PPOŻ możemy zamontować dowolnie wybrany elektrozaczep w wersji NC? 

Odpowiedź na to pytanie może być jedna – nie. Różnice nie tylko widać w cenie i zastosowanych materiałach, ale najważniejsze jest to czego nie widać, czyli  najwyższe standardy jakościowe oraz gwarancja stałych właściwości instalowanych produktów. Zachowanie parametrów elektrozaczepów przeciwpożarowych BIRA to gwarancja spełnienia wymagań kontroli produkcji, ale przede wszystkim systemu kontroli dostępu, który będzie odpowiedzialny za sterowanie.

Kolejną cechą produktów marki BIRA jest fakt, że każdy elektrozaczep, w trakcie procesu produkcji otrzymuje swój indywidualny numer identyfikacyjny. Umożliwia on kontrolę i śledzenie każdej pojedynczej sztuki podczas etapu wytwarzania oraz już w trakcie dystrybucji i sprzedaży.

Elektrozaczepy przeciwpożarowe BIRA klasyfikowane są pod kątem odporności ogniowej 30-minutowej (z oznaczeniem EI30),  60-minutowe (EI60) oraz 120-minutowej (EI120).