NEWSLETTER
Pozostaw swój adres e-mail, a będziemy na bieżąco powiadamiać Cię o ważnych informacjach i promocjach. Zapisz się


Klauzula poufności

Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka pod firmą DTS SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000336083; NIP: 9462319404; REGON: 432286140 (dalej: „My” lub "DTS”).

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Ceramiczna 1, 20-150, Lublin

- przez e-mail: rodo@dts-system.pl

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż towarów i usług, oraz ich wysyłka i realizacja;
 4. prowadzenie działań marketingowych samodzielnie, lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń, płatności, windykacja oraz przeprowadzenie procesu reklamacji;
 6. archiwizacja;
 7. szkolenia;
 8. udzielanie odpowiedzi na zapytania handlowe;
 9. prowadzenie działań związanych z administrowaniem strefy klienta, strony internetowej firmy oraz systemu zamówień internetowych;
 10. wypełnianie obowiązku wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Potrzebujemy Twoich danych aby w razie potrzeby skontaktować się z Tobą w celu udzielenia informacji związanych z realizowaną przez nas umową, lub w celu pozyskania od Ciebie informacji o szczegółach wykonania zamówionej przez Ciebie usługi lub dostawy towarów, tak aby była możliwa poprawna realizacja naszych obowiązków. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi zawarcie z nami umowy, i jednocześnie skorzystanie z naszej oferty. Przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie zawsze zgodne z prawem, gdyż jako Administrator danych jesteśmy zobligowani do wypełniania nałożonych na nas przepisami prawa obowiązków. Posiadamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, którym jest poprawa jakości naszej oferty, sprawne zarządzanie usługami, oraz jak najlepsze dostosowanie do potrzeb klientów. W opisanym powyżej zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych samodzielnie, lub we współpracy z innymi podmiotami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi złożenie przez Ciebie zgłoszenia i naszą reakcję w zgłoszonej sprawie.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres trwania zawartej przez Ciebie z nami umowy w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (tak długo jak będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne). Dane osobowe pozyskane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywać do momentu je wycofania przez Ciebie.

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z nami, naszym dostawcom usług, którym zlecimy czynności związane z wykonywaniem zawartej przez Ciebie z nami umowy. Twoje dane są bezpieczne, gdyż podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z nami, i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy.
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Dodatkowo informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

AKTUALNOŚCI

#

Odkryj przyszłość edukacji z Dahua DeepHub!

Dahua DeepHub: Rewolucja w Edukacji

W świecie edukacji, gdzie technologia i innowacje stają się kluczowymi elementami, Dahua Technology prezentuje Dahua DeepHub - serię inteligentnych tablic interaktywnych, które zmieniają sposób, w jaki uczymy i uczy my się. DeepHub oferuje szeroki zakres możliwości – wykłady,  seminaria po edukację online i udostępnianie zasobów, dostosowując się do różnych scenariuszy nauczania. Nowe tablice interaktywne zapewniają nieskończone możliwości.

2024-01-30

CZYTAJ WIĘCEJ